Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Mã trường: DTF

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển/thi tuyển Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

 

Ngành họcMã ngànhTổ hợp môn thi xét tuyển sử dụng kết quả thi THPTChỉ tiêuTổ hợp môn học dựa vào kết quả học tập ở cấp THPTChỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:450220
1. Sư phạm tiếng Anh1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
Chuyên ngành đào tạo:Anh (D01);Anh;
– Sư phạm tiếng Anh2. Toán, Tiếng Anh, Vật
2. Toán, Tiếng Anh, Vật
lý (A01);lý;
521402313. Ngữ văn, Tiếng Anh,
110
3. Toán, Tiếng Anh, Địa;
50
GDCD (D66);4. Ngữ văn, Tiếng Anh,
4.Ngữ văn, Tiếng Anh,GDCD.
Địa (D15)
(Môn Tiếng Anh ưu tiên
(Môn thi Tiếng Anh nhân
khi xét tuyển)
hệ số 2 khi xét tuyển)
2. Sư phạm tiếng Nga1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
Chuyên ngành đào tạo:Nga (D02);Nga;
– Sư phạm song ngữ2. Toán, Ngữ văn, Tiếng
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng
Nga-AnhAnh (D01);Anh;
3. Toán, Tiếng Anh, Vật
3. Toán, Tiếng Anh, Địa;
52140232lý (A01);104. Ngữ Văn, Tiếng Anh,20
4. Ngữ Văn, Tiếng Anh,GDCD.
GDCD (D66).
(Môn Tiếng Nga, tiếng
(Môn thi Tiếng Nga,
Anh ưu tiên khi xét tuyển)
tiếng Anh nhân hệ số 2
khi xét tuyển)
3. Sư phạm tiếng1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
Trung QuốcTrung Quốc (D04);
Trung Quốc;
Chuyên ngành đào tạo:2. Toán, Ngữ văn, Tiếng
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng
– Sư phạm tiếng TrungAnh (D01);Anh;
Quốc3. Toán, Tiếng Anh, Vật
3. Toán, Tiếng Anh, Địa;
– Sư phạm song ngữ52140234lý (A01);504.Ngữ văn, Tiếng Anh,20
Trung-Anh4.Ngữ văn, Tiếng Anh,GDCD.
GDCD (D66).
(Môn Tiếng Trung Quốc,
(Môn thi Tiếng Trung
tiếng Anh ưu tiên khi xét
Quốc, tiếng Anh nhân hệtuyển)
số 2 khi xét tuyển)
4. Ngôn ngữ Anh1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng
Chuyên ngành đào tạo:Anh (D01);Anh;
– Ngôn ngữ Anh2. Toán, Tiếng Anh, Vật
2. Toán, Tiếng Anh, Vật
– Song ngữ Anh-Hànlý (A01);lý;
52220201
3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66);
140
3. Toán, Tiếng Anh, Địa;
60
4. Ngữ văn, Tiếng Anh,
4. Ngữ văn, Tiếng Anh,GDCD.
Địa (D15)
(Môn Tiếng Anh ưu tiên
(Môn thi Tiếng Anh nhân
khi xét tuyển)
hệ số 2 khi xét tuyển)
5. Ngôn ngữ Trung Quốc
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc (D04);
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc;
Chuyên ngành đào tạo:
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
– Ngôn ngữ Trung Quốc
3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);
3. Toán, Tiếng Anh, Địa;
– Song ngữ Trung-Anh
4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).
4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD.
– Song ngữ Trung-Hàn52220204(Môn thi Tiếng Trung130(Môn Tiếng Trung Quốc, tiếng Anh ưu tiên khi xét tuyển)50
Quốc, tiếng Anh nhân hệ số 2 khi xét tuyển)
6. Ngôn ngữ Pháp
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (D03);
Chuyên ngành đào tạo:
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp;
– Song ngữ Pháp-Anh
3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).
3. Toán, Tiếng Anh, Địa;
52220203(Môn thi Tiếng Pháp, tiếng Anh nhân hệ số 2104. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD.20
khi xét tuyển)
(Môn Tiếng Pháp, tiếng Anh ưu tiên khi xét tuyển)
Các ngành đào tạo cao đẳng:1020
1. Sư phạm tiếng Anh
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Chuyên ngành đào tạo:
2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01);
2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý;
– Sư phạm tiếng Anh
3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66);
3. Toán, Tiếng Anh, Địa;
– Sư phạm song ngữ Trung-Anh
4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)
4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD.
51140231(Môn thi Tiếng Anh nhân hệ số 2 khi xét tuyển)10(Môn Tiếng Anh ưu tiên khi xét tuyển)20

 

Phạm vi tuyển sinh

Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

– Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia: Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

– Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt Khá trở lên

+ Điểm trung bình của từng môn học (3 môn) trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình của các môn học (3 môn trong tổ hợp) dùng để xét tuyển ở 02 học kì năm lớp 12 của thí sinh đạt từ 6.0 trở lên với trình độ đại học (theo thang điểm 10)

Liên hệ

KHOA NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3648 489

Fax: 0208 3648 493

Email: khoangoaingu@tnu.edu.vn

Website: http://sfl.tnu.edu.vn

Mọi thông tin tuyển sinh luôn được kenhgiaoduc24.com cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt được kết quả như mong muốn.

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN.Mọi ý kiến của bạn đều được daotaolienthong.com đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131