đại học quốc tế tuyển sinh

Đại Học Quốc Tế Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Mã trường: QSQ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Quốc Tế chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển/thi tuyển trường đại học Quốc Tế

 

STTNgành họcMã ngànhPhương thức xét tuyểnChỉ tiêu
ICác ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng1300
1
Quản trị kinh doanh
52340101
Phương thức 1 và 2:
155
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Toán , Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh
2
Công nghệ sinh học
52420201
Phương thức 1 và 2:
155
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh
3
Công nghệ thông tin
52480201
Phương thức 1 và 2:
100
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh
4
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
52520207
Phương thức 1 và 2:
55
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh
5
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
52510602
Phương thức 1 và 2:
80
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Toán , Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
6
Kỹ thuật Y Sinh
52520212
Phương thức 1 và 2:
75
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
7
Quản lý nguồn lợi thủy sản
52620305
Phương thức 1 và 2:
30
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
8
Công nghệ thực phẩm
52540101
Phương thức 1 và 2:
80
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
9
Tài chính – Ngân hàng
52340201
Phương thức 1 và 2:
100
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Toán , Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
10
Kỹ thuật xây dựng
52580208
Phương thức 1 và 2:
50
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
11
Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
52460112
Phương thức 1 và 2:
40
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
12
Hóa sinh
52440112
Phương thức 1 và 2:
60
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
13
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
52520216
Phương thức 1 và 2:
50
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
14
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
52510605
Phương thức 1 và 2:
140
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Toán , Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
15
Kỹ thuật Không gian
52900109
Phương thức 1 và 2:
40
Toán , Lý, Hóa
Toán , Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
16
Ngôn ngữ Anh
52220201
Phương thức 1 và 2:
50
Toán , Lý, Tiếng Anh
Toán , Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
17
Kỹ thuật Môi trường
52520320
Phương thức 1 và 2:
40
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
IICác ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài780
1. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK)100
1.1
Công nghệ thông tin
11201
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
1.2
Quản trị kinh doanh
20301
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa (A)
Toán, Lý,Tiếng Anh (A1)
Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
1.3
Công nghệ sinh học
30401
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán , Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
1.4
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
10801
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK)150
2.1
Công nghệ thông tin
11202
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
2.2
Quản trị kinh doanh (2+2)203021Phương thức 1 và 2:
Quản trị kinh doanh (3+1)203022Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
2.3
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
10802
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
2.4
Công nghệ sinh học
30402
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán , Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh.
3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand)80
3.1
Quản trị kinh doanh
20303
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
4. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia)50
4.1
Quản trị kinh doanh
20304
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
4.2
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
10804
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers (New Jersey)50
5.1
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
10805
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
5.2
Công nghệ thông tin
11205
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
5.3
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
11105
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNNY Binghamton (USA)50
6.1
Kỹ thuật máy tính
11207
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
6.2
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
11107
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
6.3
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
10807
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA)100
7.1
Quản trị kinh doanh
20306
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.
8. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0)200
8.1
Quản trị kinh doanh (4+0)
203023
Phương thức 1 và 2:
Toán, Lý , Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Phương thức 4: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, tiếng Anh.

 

Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Quốc Tế tuyển sinh trên toàn quốc

Phương thức tuyển sinh trường đại học Quốc Tế

* Xét tuyển đối với học sinh có kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

– Chỉ tiêu: 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh

– Tiêu chí xét tuyển: xét tổng điểm của 3 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc Gia theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của trường Đại học Quốc tế

– Thời gian nhận hồ sơ và đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

* Xét tuyển thẳng học sinh giỏi các trường chuyên, năng khiếu và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất.

– Chỉ tiêu: 10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh

– Tiêu chí: sử dụng kết quả học tập bậc THPT

– Xét tổng điểm trung bình 3 năm THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12)

– Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển theo các khối thi truyền thống

– Đối tượng: học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu cấp trường Đại học, tỉnh thành trên toàn quốc và các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT Quốc Gia cao nhất năm 2015, 2016

* Xét tuyển học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, Olympic Quốc tế:

– Chỉ tiêu: 5% tổng chỉ tiêu tuyển sinh

– Tiêu chí xét tuyển thẳng: thành tích của học sinh trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Olympic Quốc tế, môn đoạt giải phù hợp với ngành học đăng ký tuyển thẳng

– Đối tượng: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đằng hệ chính quy hiện hành

* Sử dụng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực:

– Chỉ tiêu: 35% tổng chỉ tiêu tuyển sinh

– Thí sinh dự thi 2 môn: Toán (bắt buộc) và 1 môn tự chọn, chọn 1 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh

Liên hệ

Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (08) 37244270

Fax: (08) 37244271

Website: hcmiu.edu.vn

Email: info@hcmiu.edu.vn

Mọi thông tin tuyển sinh, tin tức về giáo dục luôn được kênh giáo dục 24h cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt được kết quả như mong muốn.

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131