đại học sư phạm hà nội tuyển sinh

Đại Học Sư Phạm Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Mã trường: SPH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu của trường, đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển đại học Sư Phạm Hà Nội

sttTên ngành/nhóm ngànhMã ngànhChỉ tiêu
Nhóm ngành I1550
1–    SP Toán học7140209120
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140209A120
2– SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)714020925
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140209B10
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7140209C9
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)7140209D6
3– SP Tin học714021035
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140210A25
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7140210B5
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)7140210E5
4– SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh)714021025
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140210C15
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7140210D5
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)7140210G5
5– SP Vật lý714021180
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140211A55
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7140211B15
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)7140211C10
6– SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh)714021125
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140211D5
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7140211E15
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)7140211G5
7– SP Hoá học714021280
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140212A80
8– SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh)714021225
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07)7140212B25
9– SP Sinh học714021360
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140213A10
Toán, Hoá học, Sinh học (B00)7140213B45
Địa lí, Ngữ văn, Sinh học (C13)7140213C5
10– SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh)714021325
Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh (D13)7140213D5
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)7140213F15
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07)7140213E5
11– SP Công nghệ714024690
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140246A30
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7140246B30
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01)7140246C30
12– SP Ngữ văn7140217145
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7140217C90
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7140217D55
13– SP Lịch sử714021870
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7140218C65
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64)7140218D5
14– SP Địa lý714021980
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140219A15
Toán, Ngữ văn, Địa (C04)7140219B15
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7140219C50
15– Giáo dục công dân714020480
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)7140204A10
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70)7140204B60
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7140204D10
16– Giáo dục chính trị714020550
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)7140205A10
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70)7140205B40
17– SP Tiếng Anh714023160
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01)714023160
18– SP Tiếng Pháp714023330
Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03)7140233D25
Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44)7140233C5
19– SP Âm nhạc (Trường tổ chức thi tuyển sinh)714022135
Thẩm âm và tiết tấu, HÁT714022135
20– SP Mĩ thuật (Trường tổ chức thi tuyển sinh)714022235
HÌNH HOẠ CHÌ, Trang trí714022235
21– Giáo dục Thể chất (Trường tổ chức thi tuyển sinh)714020645
 BẬT XA, Chạy 100m714020645
22– Giáo dục Mầm non714020150
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00)7140201A50
23– Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh714020130
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01)7140201B15
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02)7140201C15
24– Giáo dục Tiểu học714020250
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7140202A50
25– Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh714020250
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)7140202D50
26– Giáo dục Đặc biệt714020335
Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03)7140203B10
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7140203C15
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)7140203D10
27– Quản lí giáo dục714011435
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140114A8
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7140114C20
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7140114D7
28– Giáo dục Quốc phòng và An ninh

(Thông tin xét tuyển ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh là dự kiến, Nhà trường đang chờ quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

714020880
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7140208A30
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01)7140208B20
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7140208C30
Nhóm ngành IV:200
29– Hóa học7440112100
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7440112A50
Toán, Hoá học, Sinh học (B00)7440112B50
30– Sinh học7420101100
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7420101A15
Toán, Hoá học, Sinh học (B00)7420101B70
Sinh học, Ngữ văn, Địa (C13)7420101C15
Nhóm ngành V:250
31– Toán học7460101100
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7460101B60
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7460101C20
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)7460101D20
32– Công nghệ thông tin7480201150
Toán, Vật lí, Hoá học (A00)7480201A120
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)7480201B20
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)7480201D10
Nhóm ngành VII:770
33– Việt Nam học7310630150
Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ ( D15,D42,D44 )7310630B30
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7310630C60
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7310630D60
34– Văn học7229030100
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7229030C60
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7229030D40
35– Ngôn ngữ Anh722020160
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01)722020160
36– Triết học (Triết học Mác Lê-nin)7229001100
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)7229001B40
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7229001C40
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7229001D20
37– Chính trị học7310201110
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân  (C14)7310201A40
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70)7310201B70
38– Tâm lý học (Tâm lý học trường học)731040180
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)7310401A5
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7310401C50
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7310401D25
39– Tâm lý học giáo dục731040350
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03)7310403A5
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7310403C25
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7310403D20
40– Công tác xã hội7760101120
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64)7760101B20
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)7760101C30
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)7760101D70

 

Phạm vi tuyển sinh

Trường đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

+ Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên.

+ Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hình thức đăng ký xét tuyển: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Xét tuyển thẳng:

+ Các đối tượng theo quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gọi tắt là XTT1. (Nộp hồ sơ theo qui định của Bộ GD và Đào tạo)

+ Đối tượng là học sinh tốt nghiệp THPT có thời gian học tập cả 3 năm tại các trường THPT chuyên của cả nước và các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh có thành tích học tập và rèn luyện tốt; các học sinh trong đội tuyển của các tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương, các trường THPT chuyên của các trường đại học tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (gọi tắt là XTT2).

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

Điện thoại: 0916505815; 0916388087; 0916399262

Email: p.hcth@hnue.edu.vn

Website: www.hnue.edu.vn

Mọi thông tin tuyển sinh, tin tức về giáo dục luôn được kenhgiaoduc24.com cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt được kết quả như mong muốn.

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131