hoc vien bao tri va tuyen truyen tuyen sinh

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Thông Báo Tuyển Sinh

Mã trường: HBT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường,học viện Báo Chí và Tuyên Truyền chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển/thi tuyển trường học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

 

Ngành họcMã ngànhMã chuyên ngànhTổ hợp bài thi/môn thi xét tuyểnChỉ tiêu
Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử
600
– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (M14)
355
– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (M15)
– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý (M16)
– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử (M17)
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí
603
– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (M18)
40
– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh (M19)
– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Vật lý (M20)
– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử (M21)
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình
606
– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (M22)
40
– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Tiếng Anh (M23)
– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Vật lý (M24)
– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử (M25)
Triết học, chuyên ngành Triết học Mác – Lênin
524Nhóm 2:40
Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học
525– Ngữ văn, Toán, Lịch sử (C03)40
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị
526– Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04)40
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế
527– Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14)40
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)
528– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)40
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước5231020250
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
53050
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển
53150
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội
53250
Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh
53340
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển
53545
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công
53650
Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước
53750
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản5232040150
Xã hội học5231030150
Công tác xã hội5276010150
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
52220310
Nhóm 3:
40
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)
– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân (C19)
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
612Nhóm 4:100
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)
614– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)40
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp
615– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Lịch sử (D14)80
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)
616– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Địa lý (D15)40
Quảng cáo52320110– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Vật lý (D11)40
Ngôn ngữ Anh5222020140

 

Phạm vi tuyển sinh

Học viện Báo chí Tuyên truyền tuyển sinh trong cả nước

Phương thức tuyển sinh trường học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành

– Nhóm 1: Ngành Báo chí;

– Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;

– Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

– Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.

Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

Môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển, căn cứ kết quả thi THPT quốc gia được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

 

Nhóm ngành
Môn bắt buộc (A)Môn tự chọn (B) (chọn 1 trong các bài thi/môn thi dưới đây)Môn Năng khiếu (C)
Điểm xét tuyển
1Ngữ vănToán, Lịch sử, Tiếng Anh, Vật lýNăng khiếu báo chíA + B + C
2Ngữ văn + ToánLịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục công dânA + B
3Ngữ văn + LỊCH SỬ (hệ số 2)Địa lý, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dânA + B
4Ngữ văn + TIẾNG ANH (hệ số 2)Toán, Lịch sử, Địa lý, Vật lýA + B

 

 

Liên hệ

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Email: website@ajc.edu.vn

Website.ajc@gmail.com

Điện thoại: 84-04-37.546.963

Fax: 84-4-37548949

Mọi thông tin tuyển sinh, tin tức về giáo dục luôn được kênh giáo dục 24h cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn có một kỳ thi đạt được kết quả như mong muốn.

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131