Đại Học

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2019

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2019 31/01/2019 | 9:16 sáng

Mã trường: DTCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:Thông tin về ngành học, chi tiêu, tổ hợp môn thi tuyển/xét ...

Mã trường: DTCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 9:07 sáng

Mã trường: DHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Khoa học – Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhTổ ...

Mã trường: DHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:54 sáng

Mã trường: DHFTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhTổ hợp ...

Mã trường: DHFTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Hà Tĩnh Tuyển Sinh 2019

Đại Học Hà Tĩnh Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:41 sáng

Mã trường: HHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhTổ hợp môn xét tuyểnChỉ tiêuThi ...

Mã trường: HHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh 2019

Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:28 sáng

Mã trường: DQNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnMã ngànhNgành họcChỉ tiêuTổ hợp mônThi THPT QGPhương thức khác52140114Quản ...

Mã trường: DQNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2019

Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:16 sáng

Mã trường: VTTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Võ Trường Toản về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành tuyểnMã ngànhHọc phí/Học ...

Mã trường: VTTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2019

Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:08 sáng

Mã trường: DTDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Tây Đô tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin chi tiết về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn xét ...

Mã trường: DTDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2019

Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:29 chiều

Mã trường: TTUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Tân Tạo (TTU) tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhNgôn ngữ đào tạoY đa khoa52720101Giảng dạy song ...

Mã trường: TTUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2019

Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:21 chiều

Mã trường: EIUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế miền Đông tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhChỉ tiêu Tổ hợp mônThi THPT ...

Mã trường: EIUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Tuyển Sinh 2019

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:13 chiều

Mã trường: DKBTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyểnTên ngànhMã ngànhChỉ ...

Mã trường: DKBTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131