Đại Học

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2019

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2019 31/01/2019 | 9:16 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGMã trường: DTCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:Thông tin ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGMã trường: DTCTHÔNG BÁO ...

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 9:07 sáng

Mã trường: DHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Khoa học – Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhTổ ...

Mã trường: DHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:54 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHFTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHFTHÔNG BÁO TUYỂN ...

Đại Học Hà Tĩnh Tuyển Sinh 2019

Đại Học Hà Tĩnh Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:41 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNHMã trường: HHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnTTNgành họcMã ngànhTổ ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNHMã trường: HHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ ...

Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh 2019

Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:28 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠNMã trường: DQNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyển TT Mã ngành Tên ngànhChỉ tiêu Mã tổ hợp ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠNMã trường: DQNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH ...

Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2019

Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:16 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢNMã trường: VTTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Võ Trường Toản về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢNMã trường: VTTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 ...

Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2019

Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:08 sáng

ĐẠI HỌC TÂY ĐÔMã trường: DTDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Tây Đô tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin chi tiết về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnTTMã ngànhTên ...

ĐẠI HỌC TÂY ĐÔMã trường: DTDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH ...

Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2019

Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:29 chiều

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠOMã trường: TTUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Tân Tạo (TTU) tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyểnNgành đào tạoMã ngànhChỉ tiêu TSNgôn ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠOMã trường: TTUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH ...

Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2019

Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:21 chiều

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNGMã trường: EIUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế miền Đông tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNGMã trường: EIUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM ...

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Tuyển Sinh 2019

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:13 chiều

ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNGMã trường: DKBTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, ...

ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNGMã trường: DKBTHÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131