Đại Học Miền Bắc

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2019

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2019 31/01/2019 | 9:16 sáng

Mã trường: DTCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) – Đại học Thái Nguyên tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:Thông tin về ngành học, chi tiêu, tổ hợp môn thi tuyển/xét ...

Mã trường: DTCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 10:21 sáng

Mã trường: DTFTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn ...

Mã trường: DTFTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 10:13 sáng

Mã trường: DTZTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét/thi tuyển đại học Khoa ...

Mã trường: DTZTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 9:50 sáng

Mã trường: DTQTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn ...

Mã trường: DTQTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Chính Thức Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Chính Thức Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 9:43 sáng

Mã trường: DTNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Nông Lâm Thái Nguyên chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn ...

Mã trường: DTNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Đại Học Nông Lâm Bắc Giang Chính Thức Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Nông Lâm Bắc Giang Chính Thức Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 8:43 sáng

Mã trường: DBGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chi tiêu của nhà trường, đại học Nông Lâm Bắc Giang chính thức thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ ...

Mã trường: DBGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Đại Học Hải Dương Chính Thức Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 8:28 sáng

Mã trường: DKTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Hải Dương chính thức thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét/thi tuyển ...

Mã trường: DKTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 8:21 sáng

Mã trường: DFATHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh (UFBA) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét/thi tuyển  ...

Mã trường: DFATHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 02/01/2019 | 8:14 sáng

Mã trường: DTETHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYĐại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA) – Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn thi/xét tuyển  ...

Mã trường: DTETHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYĐại học Kinh ...

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Sinh

Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Sinh 28/12/2018 | 4:39 chiều

Mã trường: DTCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông (ICTU) – đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, ...

Mã trường: DTCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131