Đại Học Miền Nam

Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh 2019

Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:28 sáng

Mã trường: DQNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnMã ngànhNgành họcChỉ tiêuTổ hợp mônThi THPT QGPhương thức khác52140114Quản ...

Mã trường: DQNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2019

Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:08 sáng

Mã trường: DTDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Tây Đô tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin chi tiết về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnMã ngànhTên ngànhTổ hợp môn xét ...

Mã trường: DTDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2019

Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:29 chiều

Mã trường: TTUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Tân Tạo (TTU) tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhNgôn ngữ đào tạoY đa khoa52720101Giảng dạy song ...

Mã trường: TTUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2019

Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:21 chiều

Mã trường: EIUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Quốc tế miền Đông tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhChỉ tiêu Tổ hợp mônThi THPT ...

Mã trường: EIUTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Tuyển Sinh 2019

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 3:13 chiều

Mã trường: DKBTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyểnTên ngànhMã ngànhChỉ ...

Mã trường: DKBTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Tuyển Sinh 2019

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 2:27 chiều

Mã trường: DLATHÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành đào tạoChuyên ngànhMã ngànhTổ hợp ...

Mã trường: DLATHÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Lạc Hồng Tuyển Sinh 2019

Đại Học Lạc Hồng Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 1:37 chiều

Mã trường: DLHTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnTên ngànhMã ngànhTổ hợp mônChỉ tiêuThi THPTHọc bạ ...

Mã trường: DLHTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Dân Lập Cửu Long Tuyển Sinh 2019

Đại Học Dân Lập Cửu Long Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 1:28 chiều

Mã trường: DCLTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Dân lập Cửu Long tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyểnNgành đào tạoMã ngànhTổ hợp mônChỉ tiêuThi THPTHọc bạBảo ...

Mã trường: DCLTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu Tuyển Sinh 2019

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 1:19 chiều

Mã trường: DBVTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUY Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhTổ hợp xét tuyểnChỉ tiêuThi ...

Mã trường: DBVTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUY Thông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Kiên Giang Tuyển Sinh 2019

Đại Học Kiên Giang Tuyển Sinh 2019 30/01/2019 | 1:08 chiều

Mã trường: TKGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Kiên Giang tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgànhMã ngànhTổ hợp mônChỉ tiêuThi THPTPhương thức khácSư ...

Mã trường: TKGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131