Đại Học Miền Trung

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 9:07 sáng

Mã trường: DHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Khoa học – Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnNgành họcMã ngànhTổ ...

Mã trường: DHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của ...

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:54 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHFTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHFTHÔNG BÁO TUYỂN ...

Đại Học Hà Tĩnh Tuyển Sinh 2019

Đại Học Hà Tĩnh Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:41 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNHMã trường: HHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Hà Tĩnh tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp môn xét tuyểnTTNgành họcMã ngànhTổ ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNHMã trường: HHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ ...

Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2019

Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2019 31/01/2019 | 8:16 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢNMã trường: VTTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYThông tin tuyển sinh của trường Đại học Võ Trường Toản về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, khối thi, tổ hợp ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢNMã trường: VTTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 ...

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh Năm 2019

Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế Tuyển Sinh Năm 2019 17/01/2019 | 6:56 chiều

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHTTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYĐại học Khoa học – Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với nội dung như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHTTHÔNG BÁO ...

Đại Học Huế Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Huế Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 03/01/2019 | 9:18 sáng

Mã trường: UNITHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Huế chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể chi tiết như sau:Thông tin đề án tuyển sinh các trường thành viên của Đại học ...

Mã trường: UNITHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Đại Học Vinh Chính Thức Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Vinh Chính Thức Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 03/01/2019 | 8:58 sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMã trường: TDVTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Vinh chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMã trường: TDVTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ ...

Đại Học Nghệ Thuật Huế Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Đại Học Nghệ Thuật Huế Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 03/01/2019 | 8:46 sáng

Mã trường: DHNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, đại học Nghệ Thuật Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung cụ thể như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển đại học Nghệ ...

Mã trường: DHNTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào ...

Học Viện Âm Nhạc Huế Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Học Viện Âm Nhạc Huế Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 03/01/2019 | 8:40 sáng

HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾMã trường: HVATHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, Học Viện Âm Nhạc Huế chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung chi tiết như sau:Thông tin về ngành học, chỉ tiêu, tổ ...

HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾMã trường: HVATHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 ...

Khoa Du Lịch Đại Học Huế Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy

Khoa Du Lịch Đại Học Huế Thông Báo Tuyển Sinh Hệ Chính Quy 03/01/2019 | 8:35 sáng

KHOA DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ CHÍNH QUYCăn cứ vào chỉ tiêu của nhà trường, Khoa Du lịch – Đại học Huế chính thức thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy với nội dung chi tiết như sau:Thông tin về ngành ...

KHOA DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾMã trường: DHDTHÔNG BÁO TUYỂN SINH ...

HOTLINE HỖ TRỢ 24/7

0979 499 131